آب شرب سالم و پایدار به روستاهای ام‌الطمیر و سیف‌السادات خوزستان رسید

ایسنا/خوزستان با بهره برداری از تاسیسات آبرسانی به ۲ روستای ام الطمیر و سیف السادات در استان خوزستان، آب شرب سالم و پایدار در اختیار مردم این مناطق قرار گرفت.

با بهره برداری از خطوط انتقال جدید این طرح،  آب آشامیدنی مردم منطقه به میزان سه هزار و ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز به شکل پایدار تامین شد و آب شرب سالم و با کیفیت از روز پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰ در اختیار مردم این مناطق قرار گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال شامل چهار کیلومتر خط انتقال ۲۵۰ میلیمتر و ۲ کیلومتر خط انتقال ۱۶۰ میلیمتر و اتصال به تصفیه خانه گروه ملی آبرسانی به ۲ روستای ام الطمیر و سیف السادات با جمعیت ۷۵۰۰ نفر انجام شد.

گفتنی است پیش از این آب آشامیدنی این ۲ روستا  از تاسیسات شهدای جهاد تامین می‌شد اما به دلیل قدیمی و فرسوده بودن خطوط آب و  وجود  شکستگی های فراوان، آب شرب منطقه از کیفیت و کمیت لازم برخوردار نبود، اکنون با بهره‌برداری از تاسیسات و خطوط جدید و با اتصال به تصفیه خانه گروه ملی  میزان آب آشامیدنی از لحاظ کمیت و کیفیت  مناسب و افزایش یافته که موجب رضایتمندی اهالی این روستاها شده است.