تصفیه آب خانگی از طریق روش اسمز معکوس به‌صرفه ترین و بهداشتی‌ترین روش تصفیه آب است. اسمز معکوس یا همان (RO) یک فرآیند تصفیه آب جداسازی غشایی است که در آن آب تغذیه در امتداد سطح غشاء تحت فشار جریان می‌یابد.

آب تصفیه شده در غشا نفوذ می کند و جمع‌آوری می‌شود.  در حالی که آب غلیظ، حاوی مواد محلول و حل نشده‌ای است که از غشاء جریان نمی‌یابد، به زهکش تخلیه می‌شود.

راهنمای خرید بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی

الزامات کلیدی فرآیند اسمز معکوس (RO) غشاء و آب تحت فشار است. سایر الزامات شامل پیش تصفیه برای حذف ناخالصی های معلق و کربن برای حذف کلر (به غشاء آسیب می زند)

اکثر غشاها 90-99+ درصد ناخالصی های محلول را بسته به ناخالصی و ترکیب آب حذف می کنند. همچنین آب آشامیدنی که با روش اسمز معکوس تصفیه شده است عاری از حدود 90 تا 99.99 درصد ناخالصی‌ها می‌باشد.

سیستم‌های اسمز معکوس (RO System) نمک‌ها، میکروارگانیسم‌ها و بسیاری از مواد آلی با وزن مولکولی بالا را حذف می‌کنند. ظرفیت سیستم به دمای آب، کل مواد جامد محلول در آب خوراک، فشار عملیاتی و بازیابی کلی سیستم بستگی دارد.

قیمت تصفیه آب خانگی

مدل های مختلفی از دستگاه‌های تصفیه آب خانگی در بازار وجود دارند و قیمت تصفیه آب خانگی در مدل‌های مختلف، متفاوت است و این تفاوت به دلیل جنس قطعات و بدنه‌ی دستگاه می‌باشد. شروع قیمت دستگاه های تصفیه آب خانگی از حدود 2 میلیون تومان می باشد .

در حال حاضر بهترین و معتبرترین برند دستگاه های تصفیه آب خانگی در ایران برند آکواجوی می‌باشد.